Portfólio 3D tlače

Ukážky našich výtlačkov zoradených podľa kategórií. Jednotlivé objekty sú detailnejšie popísané po ich otvorení, tlačiareň na ktorej boli vytlačené, použité materiály, celkový čas tlače ako aj to či boli následne po tlači povrchovo upravované a finalizované.

black

Páči sa Vám naša práca?

Neváhajte nás kontaktovať, alebo nám zaslať model k 3D tlači.