Objímky

  • Tlačiareň:
  • Original PRUSA i3 MK2

  • Materiál:
  • ASA

  • Čas tlače:
  • 8 hodín

  • Povrchová úprava:
  • brúsenie povrchu


  • Share