Zaslať 3D model

V prípade väčšieho množstva modelov prosím použite kompresiu do formátu .rar alebo .zip.
V prípade dátovo väčších modelov môžete využiť akékoľvek dátové úložisko.
Podporované formáty modelu sú .gif, .jpg, .bmp, .jpeg, .stl, .x3d, .3mf, .obj, .png.
V prípade problémov s pridávaním modelu nám ho môžete zaslať priamo prostredníctvom emailu: info@nexus3dprint.sk.
V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať telefonicky na čísle: +(421) 911 502 707.
Cenovú ponuku 3d tlače modelu Vám obratom zašleme.
Tešíme sa na spoluprácu!

Nahratie súboru k vytlačeniu

Materiál

V prípade, že nemáte preferovaný materiál, bude zvolený podľa štruktúry modelu.

Týmto dávam súhlas firme nexus s.r.o. na spracovanie osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.